Abdürrezzak Bahir Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdürrezzak Bahir Paşa,Osmanlı siyaset adamı ve yazar (İstanbul 1730-Urfa 1780).

Reisülküttap kastamonulu Hacı Mustafa Efendinin oğlu.

Abdürrezzak Bahir Paşa
Abdürrezzak Bahir Paşa,Osmanlı siyaset adamı ve yazar (İstanbul 1730-Urfa 1780).

1771’de reisülküttap oldu.

Devletin harp halinde bulunduğu Ruslarla barış yapmak üzere Bükreş’e gönderildi, fakat ağır rus teklifleri karşısında geri döndü.

Bir aralık azledilerek Kütahya’ya sürüldü.

Aynalıkavak tenkihnamesini tanzim etti.

1779’da ikinci defa reisülküttap oldu.

Vezirlik rütbesiyle Rakka valiliğine gönderildi.

Rakka eyaletinin merkezi Urfa’ya vardıktan az zaman sonra, orada öldü.

Yabancı devletlerle yapılan antlaşmaları toplayan Mecma-ül-Uhûd (Antlaşmalar Dergisi) adlı eseriyle Zemahşarî’nin bir eserine yazdığı şerhi vardır.

Hattat denecek kadar güzel yazı yazardı.

Kardeşi Âşir Efendi de şeyhülislâm oldu.

Bir cevap yazın