Abhazlar Kimdir,Kimlerdir | Kültür,Tarih,Halklar|

Abhazlar Hakkında Bilgi,Abhazlar Kimdir,Kafkasya’nın Karadeniz kıyısının orta kesiminde yaşayan kavim.

Asıl memleketleri Batı Kafkasya’nın Karadeniz sahilleridir. XVII. yy.’dan itibaren bir kısmı Kuzey Kafkasya’ya, Kuban nehrinin güney kollan dolaylarına göç etti.

Abhazlar KimdirOsmanlıların, Karadeniz’in doğu sahillerine yerleşmelerinden sonra türk hâkimiyetine girdiler.

Müslümanlığı kabul edenleri, Rusların Kafkasya’yı işgalinden sonra, büyük kütleler halinde Türkiye’ye göç etti.

Bunların sayısı 400 000’e yakın tahmin edilmektedir.

Bugün Abhazistan’da ve Kuzey Kafkasya’nın türlü bölgelerinde yaşayan Abhazlann sayısı 100 000 kadardır.

Dilleri. Kafkas dillerinin kuzey grubunun batı bölümüne giren Abhazca’dır.

Çok ilkel olan bu dil, telaffuz bakımından Kafkas dillerinin en ahenksiz ve en güç olanıdır.

Bir cevap yazın