Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abidin Paşa Kimdir,Hayatı,Eserleri | Biyografi,Tarih |

Abidin Paşa Biyografi,Abidin Paşa Kimdir,Osmanlı veziri, Mesnevi yorumcusu (Preveze 1843-İstanbul 1906).

Arnavutluk hanedanından Ahmed Dino’nun oğlu.

Abidin Paşa Kimdir
Abidin Paşa ,Osmanlı veziri, Mesnevi yorumcusu (Preveze 1843-İstanbul 1906).

İlk görevine İstanbul’da silâhşor olarak başladı, sonra kaymakamlık, mutasa rıflık, valilik, vezirlik gibi çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu, ölümünden az önce, Yemen ıslahatının görüşülmesi için, Rodos’ta İstanbul’a çağrıldı.

Yıldız sarayında yapıla bu görüşmeler sırasında, ansızın öldü.

Âbidin Paşa Arnavutçadan başka, Arapça Farsça, Fransızca ve gayet iyi Rumca bililrdi.

Yunan diliyle yazılmış şiirleri, İstanbul da ve Paris’te yayınlanmıştır.

İstanbul muamelelerine dair yazdığı bir kitap Maarif nezaretinin müsaadesi ile neşredild Birinci ve ikinci dereceli seçimlerin nas: yapılacağına ait tasarıyı da, Padişahın emri ile o hazırlamıştı.

Mevlâna’nın Mesnevî sini 1884’te açıklama notlarıyla Türkçeye çevirmeye başladı; birinci cildi şerhli olara basıldı; üç baskısı vardır.

Ayrıca, çeşitli konularda risaleler yazdı.

Abidin Paşa Eserleri

Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif (1887-1888)

Saadet-i Dünya (1894-1895)

Kaside-i Bürde Şerhi (1894-1895)

Âlem-i İslâmiyet-i Müdafaa (1897-1898)

Meâli-i İslâmiyye (1898-1899)

Bir yanıt yazın