Abuk Ahmet Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abuk Ahmet Paşa Kimdir,Osmanlı kumandanı ve devlet adamı (1859, ?-1923, ?).

Abuk Ahmet Paşa Hayatı

Harp okulunu bitirdikten sonra binbaşı rütbesiyle, Osmanlı devletinin Belgrad elçiliğine ataşe militer oldu.

Ferikliğe kadar yükseldi.

Abuk Ahmet Paşa
Abuk Ahmet Paşa,Osmanlı kumandanı ve devlet adamı (1859, ?-1923, ?).

Balkan savaşında (1912) Şark ordusunu teşkil eden dört kolordudan birinin kumandanlığına getirildi.

Mahmud Şevket Paşanın katli (1913) olayını, Prens Sabahaddin ve Salih Paşayla anlaşarak tertipledikleri söylenir.

Ittihad ve Terakki fırkasına içten bağlıydı, buna rağmen yaptığı işler fırkası tarafından hoş görülmediği için, Enver Paşanın Harbiye nazırlığı zamanında emekliye çıkarıldı (1914).

Mondros mütarekesinden sonra, Damad Ferid Paşanın ikinci kabinesinde Harbiye, dördüncü kabinesinde Nafıa nazırlıkları görevini aldı.

Bir cevap yazın