Acem ve Arap Defterdarlığı | Osmanlı Tarihi |

Acem ve Arap Defterdarlığı,Yavuz Sultan Selim tarafından Doğu Anadolu ve Suriye’nin fethi üzerine, merkezi Halep olmak üzere kurulan defterdarlık.

Acem defterdarlığı XVI. yüzyıl sonlarında Diyarbakır, Şam, Erzurum ve Trablusşam defterdarlıklarının ihdasıyle beş bölüme ayrıldı.

Bir cevap yazın