Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Aconcagua Dağı | Coğrafya Bilgileri |

Aconcagua dağı hakkında bilgi,Güney Amerika’nın en yüksek dağı 6. 959 m.

Arjantin’in Şili sınırına yakın olan And dağlarının bu tepesinde, yükseltinin uzun süre 7 000 metreyi geçtiği sanıldı ise de, sonradan yapılan bir jeodezi çalışması yükseltinin 6 959 m. olduğunu gösterdi.

Volkanik asıllı olan bu Aconcagua Dağıkaba şekilli kütleye çıkış, yükseltinin sebep olduğu zorluklar bir tarafa bırakılırsa, teknik bakımdan güç değildir.

Aconcagua’ya ilk çıkışı, ocak 1897’de, isviçreli dağcılık kılavuzu Mattias Zurbriggen yalnız olarak, başardı.

Zurbriggen, birkaç gün sonra da, A. Fitzgeraid kafile sinin bağında, çıkışı yeniledi.

Zurbriggen tarafından takip edilen yolun bulunduğu dağın kuzey yamacı sonradan geliştirildi; bugün, kimi 6 400 m. yükseklikte sığınaklarla teçhiz edilmiştir.

Çıkılması daha güç olan güney sırtlarına 1953’te tırmamlabildi ve nihayet 1954 şubatında R. Ferlet tarafından idare edilen altı kişilik bir fransız ekibi, yedi günlük yorucu bir çaba sonunda güney yamacından tepeye ulaştı.

Bu yamaca daha sonraki yıllarda arjantinli bir ekip, dört japon dağcısı ve bir avusturya-arjantın ekibi de tırmandı.

Aconcagua Dağı

Bir yanıt yazın