Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Adem Dede Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Adem Dede Kimdir Mevlevi şair (Antalya, ?-Mısır 1652).

Galata mevlevîhanesinde, İsmail Ankaravî terbiyesinde yetişti.

Aynı mevlevîhaneye şeyh oldu.

Mevlevîler arasında hece vezniyle ilk şür söyliyen odur. Bazı tezkire ve yazma mecmualarda şiirlerine rastlanır.

Bir yanıt yazın