Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Adliye Altını Nedir | Osmanlı Tarihi |

Adliye Altını Nedir Mahmud II zamanında (1808-1839) çıkarılan ve Padişahın unvanını (Adli) taşıyan bir altın sikkenin adı.

Sikke 19 mm. kutrunda, 7,34 kırat ağırlığında ve (binde sekiz yüz otuz) 20 ayarındadır.

Bu ayarda olan altın sikkeye, Atik Adliye altını deniliyordu.

Atik Adliye altınlarının tam, yarım ve «rubiye» leri (bir altın liranın dörtte biri) basılmıştır; bu altınların, Mahmud Il’nin cülusunun onbeşinci yılında darp edildiği sanılmaktadır.

Cevdet Tarihi’nin 1822 yılı olaylarından öğrendiğimize göre, o sırada bir «adli» altın 12, yarımı 6 kuruş ve rubiyesi 100 para idi.

1823’te, yani Mahmud II’nin tahta çıkışının on altıncı yılında (binde yedi yüz kırk sekiz) 18 ayarında, Cedid Adliye altını adiyle anılan yeni bir sikke çıkarıldı.

Öteden beri Adliye altınının yazısı az ve taklit edilmesi kolay olduğu için, Akdeniz adalarındaki kalpazanlar tarafından kolaylıkla taklit edildiğini göz önünde tutan Devlet, sikkenin yazısını çoğaltmak zorunda kaldı.

O sırada, bir Adliye altınının tamı 12, yarısı 6 kuruş ve cedid rübiyesi 100 para değerindeydi.

Cedid Adliye altınlarının kutru 19 mm. dir.

Bu altının da tam, yarım ve rubiyeleri vardır.

Yeni çıkarılan adliye altınları, eski altınlarla tarife fiyatına göre değiştirilerek darphaneye hayli kâr bırakmışsa da, sonradan ayarının düşük olduğunun anlaşıldığını ve kârın devam etmediğini yine Cevdet Tarihi yazmaktadır.

Bir yanıt yazın