Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Adriyatik Denizi,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Adriyatik Denizi İtalya ve Balkan yarımadaları arasında Akdeniz’e açılan deniz.

Adriyatik Denizi Özellikleri

131 500 km2. Akdeniz’in bir körfezi olan Adriya denizi, fazla derin değildir; kuzey yarısında derinliği genel olarak 200 metreyi aşmaz (yalnız Split Pescara arasında 243 m.); buna karşılık güney yarısında derinliği 1000 m. yi geçen geniş bir çukur vardır, bu çukurun güney kenarında, Draç Bari arasında derinlik 1 399 m. ye kadar iner, daha güneyde deniz dibi biraz yükselir (Otranto kanalında 850 m.).

Adriya denizinin kuzey kısmı Akdeniz’in med cezir hareketleri duyulan nadir köşelerinden biridir (Venedik’te 1 m. ye kadar). Denizin doğu kıyısında kuzeye doğru, batıda ise güneye doğru yönelen kıyı akıntıları vardır.

Adriya kıyıları dört kesime ayrılabilir:

1—Kuzeybatıda, Po ırmağının denize doğru ilerleyen deltasının iki tarafında, kıyı gölleri ve bunların önünü kısmen tıkayan lido’larıyle. alçak bir kesim meydana gelmiştir (burada limanlar kumla dolma tehlikesi ile karşılaşır);

2— Kuzeydoğu ve doğu kesimini çevreleyen kıyı uzunlamasına bir şekil gösterir: Dalmaçya bölgesinde vâdiler ile birbirinden ayrılmış sırtların kısmen deniz altında kalması sonucunda güneydoğudan kuzeybatıya doğru uzanan, birbirine paralel yarımada ve adalar meydana gelmiştir (Dalmaçya kıyı tipi);

3— Güneydoğuda, batıdan doğuya doğru uzanarak, başlıca yer arızalarmı kesen, enine yapılı bir kıyı uzanır (Arnavutluk); burada sığınak yerleri olan birkaç liman ile beraber kısmen bataklık ovalar bulunur;

4— Nihayet güneybatıda, İtalya yarımadasının kıyıları düzdür, yalnız geniş bir burun meydana getiren Gargano dağı görülür; yer yer bataklık ovalar görülmekle beraber, daha ziyade alçak yalıyarları göze çarpar.

Adriyatik Denizi

Adriyatik Denizi

Adriyatik Denizi

Bir yanıt yazın