Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Agah İbrahim Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Agah İbrahim Paşa Kimdir,Hafız, tarih yazarı (İstanbul ?-1916).

1864’te Mekteb-i Harbiye’den mezun oldu.

Askerlik hayatını umumiyetle Arabistan’da ve Bağdat’ta geçirdi.

Kronoloji tarzında olan «Veka-yi-i Tarihiye» adlı eseri İstanbul’da basıldı.

Yemen Tarihi yazma halinde, basılmamıştır.

ikdü’l-cemil fi müteşâbihi’t-tenzil isimli dini eseri ise, 1893 yılında Mekke’de basılmıştır.

Bir yanıt yazın