Agah Sırrı Levend Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Agah Sırrı Levend Kimdir Türk yazarı ve edebiyat tarihçisi Rodos 1894- Ank. 1978).

Agah Sırrı Levend Hayatı

Çesmeli Levendoğullarındandır. İstanbul Kabataş ve Konya idadilerinde okudu.

Dârülfünun Edebiyat fakültesini bitirdi (1919). Felsefe ve içtimaiyat dergisini çıkardı (1926).

Lise, enstitü ve fakültelerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Yeni Türk dergisini yönetti (1935-1940).

Aydın milletvekili olarak (1940) iki devre Büyük Millet meclisinde bulundu.

İnönü Ansiklopedisi’ni (Türk Ansiklopedisi) hazırlamakla görevlendirildi (1945-1951 ve 1961-1966). Türk Dil kurumunda çalıştı.

Agah Sırrı Levend Eserleri

 • Divan Edebiyatı (1941)
 • Nabi’nin Surnamesi (1944)
 • Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri (1949, 1960)
 • Mantıkut -Tayr (1955)
 • Gazavatnameler ve Mihaloğlu Ali Beyin Gazavatnamesi (1956)
 • Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul (1958)
 • Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi (1959)
 • Ümmet Çağı Türk Edebiyatı (1962)
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar (1965)
 • Ahmet Rasim (1965); Ali Şir Nevaî (4 cilt, 1965, 1966, 1967, 1968)
 • Şemsettin Sami (1969)

Bir cevap yazın