Ağlayan Nar Gülen Ayva,Hikayesi | Kültür,Sanat |

Ağlayan Nar Gülen Ayva Billûr Köşk masallarından.

Hiç oğlu olmayan ve bir erkek evlat sahibi olmak isteyen padişahın sonuncu kızı, babasından gizli, erkek gibi büyütülür.

Sünnet zamanı gelince, sırrının ortaya çıkmaması için, sihirli kara ata binen genç kız kayıplara karışır.

Bu atın yardımıyla bir başka ülke padişahını devden kurtarır, padişahın Al Giyimli kızına talip olur.

Peri padişahının oğlu güvercin tebdil gezmektedir ve Al Giyimli sultanla sevişmektedir.

Ağlayan Nar Gülen Ayva
Ağlayan Nar Gülen Ayva Billûr Köşk masallarından.

Sultan, sevgilisinden öğrendiği engelleri kendisini isteyen delikanlının karşısına döker ve «bunları aşarsan ancak o zaman seninle evlenirim» der.

Bu engellerden birini aşarken, devlerin bedduasına uğrayan Sultan erkek olur.

Son engel, peri padişahının sarayının bahçesindeki Ağlayan Nar-Gülen Ayva ağacıdır.

Bu ağacın bir tarafında narlar ağlar, bir tarafında ayvalar gülermiş.

Şehzade yine kara atının yardımıyla ağacı yerinden söker, götürür.

Delikanlının üstünlüğüne yenilen peri padişahının oğlu sevgilisini terk-eder.

Son engel olan Ağlayan Nar-Gülen Ayva ağacı masalda iki rakip delikanlıyı temsil eder, ama bir manâda hayatı sembolleştirir.

Bir taraf gülerken öbür tarafın ağlaması bundandır.

Bir cevap yazın