Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmed Arifi Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Ahmed Arifi Bey Kimdir Türk idare adamı ve besteci (İstanbul 1856-Kayseri 1908).

Ahmed Arifi Bey Hayatı

İlmiye sınıfından Harputlu Mustafa Faik Efendinin oğlu.

Meclisi Maarif üyesi, Encümeni Teftiş başkanı, Matbuatı Dahiliye müdürü, Takvimi Vakayi gazetesi müdürü; Burdur, Mersin, Kırşehir, Havran, Akkâ, Maan, Kerek, Kayseri mutasarrıfı; Kosova, Manastır, Yanya, İşkodra, Edirne, Selânik Mülkiye müfettişi oldu.

Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rumca biliyordu.

Hattat, gazeteci, şair ve yazardı.

Çeşitli eser ve ter-cümleleri vardır.

Bestelediği şarkılardan 12’si elimizdedir.

5 Makamlı rast aksak şarkı’sı çok tanınmıştır.

 

Bir yanıt yazın