Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ahmed Arifi Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Ahmed Arifi Paşa Biyografi,Ahmed Arifi Paşa Paris konferansında katiplik yaptı (1855).

Ahmed Arifi Paşa Hayatı

1872’de Viyana’ya büyükelçi olarak gönderildi.

Ahmed Arifi Paşa
Ahmed Arifi Paşa Paris konferansında katiplik yaptı (1855).

1874’te birinci defa Hariciye nazırı (2. defa 1877, 3. defa 1883) oldu; daha sonra Maarif (1875) ve Adliye nazırlıklarına (1875) getirildi.

Aynı yıl ikinci defa Viyana elçisi tayin edildi; 1877’de Paris’e sefir olarak gitti.

1879’da Başvekalet adiyle kurulan sadrazamlık makamına getirildi ve iki ay 24 gün kadar başvekillikte kaldı ve 19 ekim 1879-eylül 1880 arasında Şurayı Devlet başkanlığı, bundan sonra üçüncü defa Viyana sefirliği (1882), Hariciye nazırlığı ve daha birtakım memuriyetlerde bulundu.

1895 yılında öldü.

Ahmed Arifi Paşa, Arapça, Farsça, Fransızca bilir, hukuk ye tarih üzerine çalışırdı.

Diplomatik terimlerin türkçeleştirilmesinde büyük hizmeti oldu.

Michaud’nun Histoire des Croisades (Haçlılar Tarihi) adlı eserini Âli Paşazade Ali Fuad Bey ve Ethem Pertev Paşa ile birlikte Türkceye çevirmeğe başladılar ve Emr -ül-Acib fi Tarih-i Ehl-ı Salıb (Haçlılar Tarihinin Garip Emirleri) adı ile küçük bir kısmını yayınladılar.

Bir yanıt yazın