Ahmed Atıf Efendi Kimdir,Hayatı

Ahmed Atıf Efendi Kimdir,Osmanlı reisülküttabı (Çankırı 1752 ?-İstanbul 1807). Lâleli Mustafa Efendinin dairesine devam etti, onun Sadaret kethüdalığı sırasında (1781) Hazine kâtibi oldu.

Bir süre de Amedî odasında çalıştıktan sonra (1787-1788) sefere gönderildi. Dönüşte, Silâhtar kâtipliği ve Süvari mukabeleciliği gibi hizmetlerde bulundu. 1798’de Râşid Mehmed Efendi yerine reisülküttaplığa getirildi.

Mısır seferinde, Rikâbı Hümayun reisi olarak (1798) İstanbul’da kaldı.

Bir cevap yazın