Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ahmed Atıf Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Ahmed Atıf Efendi Kimdir,Osmanlı reisülküttabı (Çankırı 1752 ?-İstanbul 1807).

Ahmed Atıf Efendi Hayatı

Lâleli Mustafa Efendinin dairesine devam etti, onun Sadaret kethüdalığı sırasında (1781) Hazine kâtibi oldu.

Bir süre de Amedî odasında çalıştıktan sonra (1787-1788) sefere gönderildi.

Dönüşte, Silâhtar kâtipliği ve Süvari mukabeleciliği gibi hizmetlerde bulundu.

1798’de Râşid Mehmed Efendi yerine reisülküttaplığa getirildi.

Mısır seferinde, Rikâbı Hümayun reisi olarak (1798) İstanbul’da kaldı.

 

Bir yanıt yazın