Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ahmed bin Tolun Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmed bin Tolun Kimdir Tolunoğulları hanedanının kurucusu (835-884).

Babası buharalı bir türk ve halife Mutasım’ın muhafız birliklerinin kumandanıydı.

Ahmed bin Tolun Hayatı

İyi bir askerî ve dinî öğrenim yaptı.

Halife Mustain’in teveccühünü kazandı ve bu halifenin katline iştirak etmedi.

Kısa zaman sonra Mısır valisi olan üvey babası Bayakbeg’in vekili olarak Fustat’a gitti.

Mısır’da Ahmed’in ilk işi ordunun idaresi ile vergi işlerini eline almak oldu.

Halifenin vergi memuru ibn Müdebbir’le mücadele etti ve onu Mısır’dan çıkarmayı başardı.

Halifeye çok az vergi gönderdi, tahsilatı tamamen eline geçirdi.

Bu arada bazı siyasî durumlardan faydalandı ve Türkler ile zencilerden muntazam askerî birlikler meydana getirdi.

Halife Mütemid, kardeşi Muvaffak’ı naipliğe tayin edince Ahmed’le merkezî hükümetin arası açıldı.

Irak’ta patlak veren zenci isyanı üzerine Mısır hâzinesini de kendi maksadı için kullanmak isteyen Muvaffak bunu başaramadı.

Suriye valisinin ölümü üzerine Ahmed bin Tolun bu bölgeyi işgal etti.

878-880 yılından sonra bastırdığı sikkelerde Suriye ve Mısır hükümdarı unvanını kullandı.

Muvaffak ile aralarındaki düşmanlık uzun süre devam etti.

İki taraf da kuvvete baş vurmaktan çekiniyorlardı.

Sonunda Muvaffak, mevcut durumun kabulü şartıyla barış yapılmasını teklif etti ve müzakereye başladılar.

Fakat bu sırada Kuzey Suriye’ye karşı çıktığı bir seferde Ahmed ansızın öldü.

Ahmed bin Tolun iyi bir devlet adamı, otoriter bir kumandan ve hesaplı bir maliyeci idi.

Zamanında Mısır her bakımdan ilerledi.

Memleketin birçok şehirlerinde imar faaliyeti başladı.

Fustat büyük ve parlak bir şehir haline geldi.

Bilhassa tbn Tolun camii bugüne kadar ayakta kalmış ve mimarî bakımdan Türk tesirini gösteren önemli bir sanat eseridir.

Devrin tarihlerinin bildirdiğine göre Ahmed türkçe şiirler yazmıştı ve musikiye merakı vardı.

Bir yanıt yazın