Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-SanatBiyografi

Ahmed Cemil,Mai ve Siyah | Kültür,Sanat |

Mai ve siyah ahmet cemil makale,Mai ve siyah ahmet cemil özellikleri,Mai ve siyah ahmet cemil karakteri,Ahmet Cemil – Mai ve Siyah,Halid Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah (1897) adlı romanının kahramanı.

İstanbul’da Süleymaniye camii civarında küçük bir evi olan, ailesine düşkün, orta halli, son derece namuslu bir davavekilinin oğlu.

Mizaç itibariyle aşırı derecede hassas, içe dönük, hayalperest bir delikanlıdır, şairdir.

Daha Mülkiye’de öğrenciyken arkadaşı şair Hüseyin Nazmi ile beraber fransız edebiyatını, bilhassa dil ve üslubuna dikkat ederek, inceler.

Ahmed Cemil, hassasiyet, hayata bakış tarzı ve şiir anlayışı bakımından Servetifünuncuların temsilcisidir.

Romanda, onun şiir anlayışı geniş olarak anlatılmıştır.

Babası ölünceye kadar evinde ve kitapları arasında mesut olan Ahmed Cemil daha sonra annesini ve kız kardeşini geçindirmek için hayata atılmak mecburiyetinde kalır.

Fakir, hayali geniş, şair delikanlı ile günlük hayatta karşılaştığı engeller ve adilikler arasında derin bir tezat vardır.

Romancı bu tezadı Mai ve Siyah sembolleri ile ortaya koyar.

Roman baştan sona kadar Ahmed Cemil’in özleyiş ve hayalleri (Mai) ile hayatın pis ve çirkin gerçekleri (Siyah) arasındaki tezat ve çatışmaya dayanır.

Ahmed Cemil’in hayatta özlediği şeyler, ailesini mesut etmek, kız kardeşini, onu bahtiyar edecek bir kocaya vermek, kabiliyetini çevresine kabul ettirmek Ve arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin, uzaktan uzağa sevdiği kız kardeşi Lamia ile evlenmektir.

Dürüst, kültürlü, çalışkan ve hakikî bir sanatkar olan Ahmed Cemil’in bu masum ve haklı isteklerinden hiç biri gerçekleşmez Hayat karşısında mağlup olan genç adam, siyah bir gece, annesi ile beraber bir vapurla İstanbul’dan uzaklaşmak mecburiyetinde kalır.

Mai ve Siyah romanının yapı ve üslûbunda Ahmed Cemil’in şahsiyet ve hassasiyetinin büyük rolü vardır.

Onun ince hayal ve duyguları üslûpçu Halid Ziya’ya bütün sanat kabiliyetini kullanma imkânını verir.

Ahmed Cemil, hem bir nesli (Servetifünun neslini), hem de her devirde rastlanabilecek olan içe dönük, hassas ve hayalperest delikanlı tipini canlandırması bakımından son çağ türk romanının dikkate değer tiplerinden biridir.

Bir yanıt yazın