Ahmed Gazi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahmed Gazi Kimdir Menteşe beyi (?-?, 1391).

Ahmed Gazi Hayatı

Kardeşi Mehmed’in beyliği sırasında Milâs.

Beçin ve Balat’ı idare ediyordu.

Ahmed Gazi, Rodos ve Kıbrıs üzerine sefer yaparak. Sultan-üs-Sevahil ve Gazi unvanını almıştır.

Kardeşi Mehmed Bey, OsmanlIlara karşı düşmanca bir politika güttüğü halde, Ahmed Gazi dostluk siyaseti takip etti.

Bu yüzden Yıldırım Bayezid batı seferine çıkınca Mehmed Bey kaçtığı halde Ahmed Gazi yerinde kaldı.

Yıldırım Bayezid, Ahmed Gazi’yi Menteşe beyi olarak yerinde bıraktı (1390).

Ahmed Gazi bundan bir yıl sonra öldü.

Bütün kaynaklar Ahmed Gazi’yi kahraman, âdil, uzağı gören, mert, şairleri ve ilim adamlarını koruyan bir kimse olarak vasıflandırır.

Ahmed Gazi, Fethiye’de bir medrese Milâs’ta cami ve imaret, Beçin’de medrese ve hamam, Çine’de de bir imaret yaptırmıştır.

Bir cevap yazın