Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmed Mahir Efendi, Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmed Mahir Efendi İlim adamı, politikacı (Kastamonu 1870-1926).

1903’te İstanbul’a geldi.

Temyiz istida dairesi başkanlığına kadar yükseldi, ikinci Meşrutiyetin ilânından sonra (1908) Mebuslar meclisine Kastamonu milletvekili seçildi.

Sonra Evkaf şûrası başkanı oldu.

Ahmed Mahir Efendi Cumhuriyetin ilânından sonra da, ikinci T.B.M.M. ne girdi.

Ahmed Mahir Efendi siyasî alanda büyük bir faaliyet göstermemekle beraber, kendi alanında bazı eserler yayımladı.

El-Mühkem fi Şerh-ül-Hikem (Hikem Şerhlerinden En Sağlamı), Hikmet-i Atâi Şerhi (Atâi Hikmetlerinin Yorumlanması), Mu’cizât-ı Kur’aniye (Kur’an Mucizeleri) bunlar arasındadır.

Eski tarzda şürleri vardır.

Bir yanıt yazın