Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ahmed Muhtar Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahmed Muhtar Paşa Kimdir,Türk. müzecisi ve yazarı (İstanbul 1861 – 1926).

Ahmet Muhtar Paşa Hayatı Kısaca

Harbiye’yi bitirdi.

Topçu yüzbaşısı olarak Harbiye ve Mühendishane’de görev aldı.

Silâhları incelemek üzere çeşitli avrupa şehirlerini dolaştı.

Meşrutiyetten (1908) sonra ferik rütbesindeyken Askerî müzeyi kurmakla görevlendirildi.

Bu müzenin müdürlüğüne tayin edildi.

Müzeye, Yeniçeri kıyafethanesini ekledi.

Gazete Ye dergilerde İstanbul’un fethi ve askerlik tarihiyle ilgili makaleler yayımladı.

Ahmed Muhtar Paşa Eserleri

Fethet Celil-i Konstantiniye (İstanbul’un Zorla Fethi) [2 cilt, basılmadı]; Külliyat-ı Fenni Esliha (Silâh Fenni Derlemeleri); Osmanlı Topçuları; Dumansız Barutlar; Seri Ateşli Sahra Topları.

Bir yanıt yazın