Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ahmed Paşa Kimdir,Hayatı | Osmanlı Tarihi |

Bağdat valisi Ahmed Paşa,Ahmed Paşa Kimdir ,Bağdat valisi (İstanbul, ?-Bağdat 1747).

Ahmed Paşa Hayatı

Bağdat valilerinden Eyüplü Hasan Paşanın oğlu.

Uzun süre Basra valiliğinde bulundu, 1719’da kendisine vezirlik verildi.

1724’te, babası ölünce, Bağdat valiliğine getirildi.

İran seferi dolayısıyla, aynı zamanda Hemedan bölgesi seraskeri oldu ve o yıl Hemedan’ı aldı (31 ağustos 1724).

Ahmed III, başarısından dolayı, kendisine samur kürkler giydirdi.

Sonradan İran topraklarına hâkim olan Afganlıların reisi Eşref Şah ile Nihavent yakınında Andican’da yaptığı savaşı (1726) Kürt aşiret beylerinin ihaneti yüzünden kaybetti.

Buna rağmen Eşref Şah ile Hemedan’da parlak bir barış imzalamayı başardı (4 ekim 1727).

Bu antlaşmaya göre, evvelce İran’dan alınmış olan, Revan, Tebriz, Tifüs, Nahcıvan, Kirmanşah ve Hemedan Osmanlılarda kalacaktı.

Ancak, Eşref Şahın yerine, İran’da, Tahmasb II (Nâdir Ali’nin himayesi altında) tekrar ortaya çıkınca, 1728-1730 arasında geçen savaş sırasında, Ahmed Paşa, Nihavent, Hemedan ve Kirmanşah’ı kaybetti.

Kurucan’da, Tahmasb II ile yaptığı bir savaş sonunda (15 eylül 1731) kaybedilen bu yerleri aldı ve İran elçisi Mehmed Rıza Kulu ile Hemedari’da yaptığı görüşmelerde yeni bir antlaşmaya vardı (kasım 1731).

Ancak, İstanbul’da yapılan müzakerelerde Mahmud I ile Nadir Ali anlaşamadıklarından iki devlet arasında bir uyuşma olmadı.

Ahmed Paşa tekrar İran ile savaşa devam zorunda kaldı.

Tahmasb II’yi ve Safevî ailesini ortadan kaldıran Nâdir Şaha karşı, çok nazik anlarda Bağdat şehrini savundu.

Bağdat valiliğine ilave olarak, Basra valiliği de kendisine verildi (1733).

Fakat Bağdat’ı Nâdir’in kuşatmasından kurtarmak üzere yardıma gelen Topal Osman Paşa ile anlaşamadı, Osman Paşa Nâdir tarafından şehit edildi.

Ahmed Paşa da Bağdat valiliğinden alınarak, Halep’e, daha sonra da Rakka eyaletine gönderildi.

Iran seraskeri Köprülüzade Abdullah Paşa da bu savaşlarda şehit olunca Ahmed Paşa Nâdir Şaha karşı doğu seraskerliğine ve Bağdat valiliğine tekrar getirildi, ölümüne kadar bu vazifede kaldı.

Mahalli ayaklanmaları, isyanları bastırdı.

Baban hakimi Selim Beyi itaat altına alıp, Bağdat’a dönerken (1747) yolda öldü.

Mezarı Bağdat’tadır.

Osmanlı devletinin tanınmış vezirlerinden biridir.

Bağdat kölemenleri, Ahmed Paşanın kölelerinden ortaya çıkmıştır.

Adile Hatun Ahmed Paşanın kızıdır.

Bir yanıt yazın