Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ahmed Reşid Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Ahmed Reşid Efendi Kimdir Nakibüleşraf ve kazasker (İstanbul 1762-1839).

Rumeli kazaskerlerinden Tatarcıkzade Abdullah Efendinin oğlu, ilmiye mesleğine girdi.

Ahmed Reşid Efendi Hayatı

Mayıs 1801’de Kudüs ve ekim 1807’de Kahire kadılıklarına getirildi.

Sonra sırasıyla Mekke, İstanbul ve Anadolu kazaskerliği payelerini aldı.

1821’de bilfiil Anadolu kazaskeri oldu.

Halil Hamid Paşazade Mir Arifi Bey yerine, 1827’de Rumeli kazaskeri oldu ve bir sene sonra bu görevden ayrıldı.

Mayıs 1832’de nakiplikten istifa etti.

Tanzimat fermanının Gülhane’de okunduğu gün öldü.

Şiire meraklıydı. Bir divançe teşkil edecek kadar şiirleri vardır.

Bir yanıt yazın