Ahmed Şakir Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Ahmed Şakir Paşa Kimdir Devlet adamı, şair (Trabzon ?-İstanbul 1818).

Ahmed Şakir Paşa Hayatı

Müderris Mehmed Atıf Beyin oğlu.

Trabzon’dan İstanbul’a gelerek Enderunı Hümayun’da dülbent ağası oldu.

Çeşitli memuriyetlerden sonra Yusuf Ziya Paşanın sadaretinde, vezaret rütbesi ile sadaret kaymakamlığına yükseldi (1810).

Ertesi yıl azledilip önce Anadolu, sonra Mora valiliğine tayin edildi.

Ahmed Şakir’ Paşanın dinî mahiyette bir manzum risalesi basılmıştır.

Bir cevap yazın