Ahmed Sarban Kimdir | Biyografi |

Ahmed Sarban Kimdir XVI. yy. Türk tasavvuf şairi (?-?, 1546).

Ahmed Sarban Hayatı

Kanuni’nin Irak seferinde başdevecilik ettiği için Sârban diye ün kazanan bu şair Bayrami tarikatı melamilerindendir.

Ahmed, Ahmedi ve Kaygusuz mahlâslarını kullanırdı.

Sade dille yazdığı şiirlerinde hem hece, hem de aruz vezinlerini kullanmıştır.

Tasavvufi şiirleri yanında din dışı söyleyişleri de vardır.

Yazma bir Divan’ı, Üsküdar’da Selimağa kütüphanesindedir.

Bir cevap yazın