Ahmet Acemoğlu Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahmet Acemoğlu Kimdir XVIII. yüzyılın ikinci yarısında devleti uğraştıran bir âsi (?-Simav 1795).

Ahmet Acemoğlu Hayatı

Uşak voyvodası iken, halka Zulmünden dolayı vazifesi elinden alındığı için ayaklandı ve Osmanlı devletini birkaç yıl uğraştırdı.

1793’te Anadolu valisi iznikli Ali Paşa âsiyi bastırmakla görevlendirildi.

Fakat Acemoğlu, önce valinin kardeşi Osman Beyin, sonra Ali Paşanın kuvvetlerini bozguna uğrattı.

Uşak doğusunda, Banaz’da müstahkem bir kule yaptı ve içine de bol malzeme koydu; böylece, kendisini rahatça savunabiliyordu.

Selim III, bu defa üzerine Karaosmanoğlu’nu gönderdi.

Acemoğlu, yine Banaz kulesinde kendini muhafaza ve müdafaa imkânını aradı, ama başaramadı.

Kaleden çıkıp Simav kazasına doğru giderken, Simav’ın tanınmışlarından Nasuhzade Nasuh Ağa kendisini yakalayarak idam etti.

Kesik başını Karaosmanoğlu’na gönderdi.

O da İstanbul’a, Padişaha yolladı; 19 şubat 1795 tarihinde Babı hümayun önünde Acemoğlu’nun başı halka gösterildi.

Bir cevap yazın