Ahmet Ateş Kimdir,Hayatı

Ahmet Ateş Kimdir Türk bilim adamı (Birecik 1917-İstanbul 1966).

Ahmet Ateş Hayatı

Edebiyat fakültesini 1939’da bitirdi. Aynı yıl asistan oldu.

Prof. Helmut Ritter’in yanında Arap-Fars filolojisi çalışmalarına başladı. 1953’te de profesör oldu. Arap-Fars filolojilerini yeniden teşkilâtlandırdı, Şarkiyat enstitüsünün resmi kuruluşunu sağladı.

İslâm ansiklopedisi yazı kurulunda bulundu. Ayrıca yabancı ilim adamlarıyle birlikte Şark Tetkikleri cemiyetinin kurulmasını sağladı.

Ahmet Ateş Eserleri

Muhammed b. Ali-el-Semerkandî’nin Sinbâdnâme’sini (İstanbul 1948), Muhammed b. ömer-el-Raduyanî’nin Tercuman-ül-Belaga’sını (İstanbul 1949), Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini (Ankara 1954), Reşidüddin’in Cami-üt-Tevarih’ini (Ankara 1957-1960, iki cilt) ve bazı eski eserleri de Türkçeye çevirdi,

Bir cevap yazın