Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmet Caferoğlu Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Ahmet Caferoğlu Kimdir ,Türk dil bilimci (Azerbaycan’da Gence 1899).

Ahmet Caferoğlu Hayatı ve Eserleri

İlk öğrenimini Semerkant’ta (1908), lise öğrenimini de Gence’de (1916) yaptı.

Kiev Yüksek Ticaret okulunda okudu.

Rus ihtilâli üzerine Gence’ye döndü (1917).

Bakü üniversitesi Türkoloji bölümünde bir sömestre okuduktan sonra (1919), Rusların Azerbaycan’ı istilâsı üzerine (1920), Türkiye’ye geldi.

Ahmet Caferoğluİstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesini bitirdi (1924).

Almanya’ya gitti (1926).

Berlin ve Breslau üniversitelerinde okudu.

1929’da Türkiye’ye döndü, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi türk dili tarihi kürsüsüne müderris muavini (doçent), 1938’de de profesör oldu.

Yabancı bilim kurumlarının birçoğuna İlmi çalışmalarından dolayı üye ve muhabir üye seçildi.

Halen Türkiyat enstitüsü müdürüdür.

Azerbaycan Yurt Bilgisi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi gibi dergilerin sahipliğini, başkanlığını ve sorumlu müdürlüğünü yaptı.

Türk dili tarihi, eski türk şiveleri, türk onomastiği, Azerbaycan dili, edebiyatı ve dialektolojisi, Anadolu türkçesi ve dialektolojisi, türk kavimleri üzerine birçok inceleme ve araştırması çeşitli İlmî dergilerde yayınlandı.

Ahmet Caferoğlu Eserleri

 • Abû Hayyân’ın Kitab-al-İdrâk li-lisân-al-Atrâk (1931)
 • Türklerde Latin Hurufatı Meselesi (1933)
 • Uygur Sözlüğü (I. bölüm, 1934; II. bölüm 1937; III. bölüm 1938: yeni bas. 1968)
 • Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme (I. 1940; II. 1941
 • Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar (1942)
 • Anadolu Ağızlarından Toplamalar (1943)
 • Türk Dili Tarihi Notları II. (I. bölüm, 1943, 2. bas. 1964)
 • Sivas ve Tokat tileri Ağızlarından Toplamalar (1944)
 • Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar (1945)
 • Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar (1946)
 • Türk Dili Tarihi Notları I (I. bölüm, 1947, 2. bas. 1958)
 • Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler (1948)
 • Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler (1951)

Bir yanıt yazın