Ahmet Fehimi Kimdir,Hayatı

Ahmet Fehimi Kimdir Türk aktörü (İstanbul 1851-1930).

Ahmet Fehimi Hayatı

Hattat ve âlim Abdülkadir Efendinin oğlu. Çocukluğunda tornacı olarak çalıştı ve Sanayi mektebi şefliğine alındı. Fotografi, çinkografi ve tezhip işlerine merakı vardı.

Sevdiği ve devamlı gittiği Gedikpaşa tiyatrosu aktörleriyle tanıştı. 1876 Rus harbi başlayınca, Gedikpaşa tiyatrosunun ermeni aktörlerinin bir kısmı Edirne’ye gidince, Fehim Efendi tiyatroya girdi. İlk defa Çifte Sağırlar komedisinde uşak Bonifos rolünü oynadı.

Fasulyacıyan trubuyla Bursa’ya giden Ahmed Fehim orada Ahmet Vefik Paşanın ilgisini çekti: Paşa, Fehim Efendiye roller vermeye başladı.

Ahmed Fehim İstanbul’a dönüşünde kendisi bir kumpanya teşkil etti: Osmanlı Komedi heyeti.

Fehim Efendi çağdaş fransız tiyatrosundan tercüme edilmiş komedi ve vodvilleri oynadı.

II. Meşrutiyette ilk defa Namık Kemal’in Vatan piyesini sahneye o koydu. Dârülbedayi’i kurmak üzere İstanbul’a gelen Antuvan onu komedi kısmına hoca seçti.

Bir cevap yazın