Ahmet Hamdi Akseki Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmet Hamdi Akseki Kimdir Türk din alimi (Akseki 1887-1951).

Ahmet Hamdi Akseki Hayatı

İstanbul Fatih medresesini ve llâhiyat fakültesini Ahmet Hamdi Aksekibitirdi.

Medresede müderrislik ve Millî Mücadele sırasında da Ankara’da öğretmenlik yaptı.

Şer’iye vekâletinde çalıştı.

Dârülfünunda müderrislik yaptı.

Diyanet İşleri başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu, başkan oldu.

İslâm dinine ait çeşitli eserler yazmıştır.

Bir cevap yazın