Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmet Hilmi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahmet Hilmi Efendi Kimdir,Türk tarihçisi (İstanbul ?-1878).

Ahmet Hilmi Efendi Hayatı

Mülkiye Nezareti Tercüme odasında çalıştı.

Mülkiye mektebinin açılışında hukuk, coğrafya ve tarih hocalığı yaptı.

Birkaç yabancı dil bilen Hilmi Efendi kısa bir süre Tebriz konsolosluğunda bulundu, ilk Osmanlı Mebuslar meclisine İstanbul milletvekili seçildi (1877).

İngiliz tarihçilerinden Chambers’in (William ve Robert) adlı eserini iki cilt halinde ve bazı ilâvelerle «Tarih-i Umumi» (1868) adiyle Türkçeye çevirdi.

Müneccimbaşı Ahmed Efendinin Sahaif-ül-Ahbar’ından (Haber Sayfaları) aldığı bilgileri de genişleterek altı cilt halinde bastırdı (1876-1877).

Tarih-i Hind (Hint Tarihi) ve Otto Hubner’den çevirdiği tlm-i Tedbir-i Servet (Servet Tedbirinin İlmi) [1869j adlı iki tercümesi daha vardır.

Bir yanıt yazın