Ahmet Rasim Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Ahmet Rasim Paşa Kimdir Osmanlı valilerinden (?, 1826-İstanbul 1897).

Ahmet Rasim Paşa Hayatı

Tacir Mustafa Ağanın oğlu.

Tahsilini Atina’da yaptı, 1844’te Babıâli tercüme odasına tayin edilerek devlet hizmetine girmiştir.

1868’de vezir rütbesine yükseldi, çeşitli yerlerde valilik yaptı.

1878’de iki buçuk ay kadar İstanbul şehreminliği ve 1881-1896 arasında Trablusgarp valiliğinde bulundu.

Sağlık durumu sebebiyle buradan ayrılarak Danıştay üyeliğine nakledildi.

 

Bir cevap yazın