Ahmet Ratip Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Ahmet Ratip Paşa Kimdir Kaptanıderya (?-Mora 1758).

Mahmud I devrinin meşhur sadrazamlarından Topal Osman Paşanın oğlu ve Namık Kemal’in büyük dedesi.

Ahmet Ratip Paşa Hayatı

Ahmed III’ün kızı Ayşe Sultan ile evlendi.

1735’te mirmiranlıkla Mora muhassılı oldu ve babasının şehadetinde kendisine vezaret rütbesi verildi, 1740’ta Rumeli valisi ve 1743’te kaptanıderya oldu.

Azlinden sonra (1744) tekrar Mora, Rumeli, Eğriboz, Aydın, Tırhala, Vidin, Yanya valiliklerinde bulundu.

Şair ve iyi bir idare adamı idi.

Oğulları İsmail Paşa, müderris Osman Paşa, Asaf Mehmed Paşa, Ali Bey, Naşid Bey, Cavid Bey, Şemseddin Bey, Abdurrahman Bey ve Salih Beydir.

Bir cevap yazın