Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ahmet Remzi Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ahmet Remzi Paşa Hayatı ,Ahmet Remzi Paşa Kimdir  Türk hekimi (?-istanbul 1889).

Ahmet Remzi Paşa Hayatı

Tıbbiyenin 1858 yılı binbaşı rütbesi ile mezunlarından.

Mektebi bitirdikten sonra öğretimde kaldı, iç hastalıkları ve müfredat muallim muavinliği yaptı, ders nazırlığına tayin olundu ve rütbesi paşalığa çıkarıldı.

Hekimliğin Türkçe okutulmasının öncülerindendi.

Tıbbın değişik dallarından başka geniş bilgi sahibi olmasından ötürü kendisine Ayaklı kütüphane adı takılmıştı.

İki ciltlik, Müfredatı Tıp adlı kitabı yazmıştır, ömrünün sonunda gözleri kör olmuştu.

Eyüp’te yatar.

Bir yanıt yazın