Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmet Rifat Efendi Kimdir | Yazar Biyografileri |

Ahmet Rifat Efendi Hayatı,Ahmet Rifat Efendi Tarih ve biyografi yazarı (İstanbul, ?-1876).

Ahmet Rifat Efendi Hayatı

İstanbul rüsumat muhasebeciliğinde ve Bursa defterdarlığında bulundu.

Şeyhülislâmların hal tercümelerini ihtiva eden Devhât-ül-Mesâyih (Şeyhlerin Uluları), nakibüleşraflarnı hal tercümelerini ihtiva eden Devhât-ün-Nukebi (Nakiblerin Uluları), sadrazam Yusuf Ziya Paşanın ikinci sadaretinden Yusuf Kâmil Paşaya kadar gelen sadrazamların hal tercümelerini ihtiva eden ve Hadikat-ül-Vüzerâ (Vezirler Bahçesi) adlı eserin zeyli olan Verd-ül-Hadâik (Bahçelerin Gülü), İslâm ve osmanlı hükümdarları, Mısır hıdivleri, sadrazam, şeyhülislâm ve diğer osmanlı devlet seçkinlerinin kısa hal tercümeleri ile listelerini toplayan Ravzat-ül-Aziziye (Aziziye Bahçesi) isimli eserleri basılmıştır.

Bir yanıt yazın