Ahmet Rüstem Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Ahmet Rüstem Bey Kimdir Osmanlı elçilerinden (Midilli 1862-1934).

Babası Sadeddin Nihad Paşa adiyle Osmanlı hizmetine giren polonyalı Bilinski’dir.

Ahmet Rüstem Bey Hayatı

Önce Çetine (1911), sonra Washington büyükelçisi (1914) oldu.

Bu sırada Müslümanlığı kabul etti.

Ahmet Rüstem Bey Kimdir,Hayatı
Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal’in yanında olan, Birinci mecliste Milletvekili olan Ahmet Rüstem bey 1918 yılında “Cihan Harbi ve Türk-Ermeni Meselesi” adında yazdığı Fransızca kitap yazmıştı.

Sivas kongresi sırasında Atatürk’e katılarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler heyetinde bulundu

Son Mebusan meclisine Ankara milletvekili seçilerek İstanbul’a gitti.

Meclis dağıtılınca Büyük Millet meclisi üyesi olarak Ankara’ya geldiyse de milletvekilliğinden çekilerek Avrupa’ya gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı (1920).

Ahmed Rüstem Bey, Mondros mütarekesinden sonra Avrupa’da türk davasını savunmak için çalıştı ve 1918 yılında Bern’de La Guerre Mondiale et la Question Turco-Armenienne (Dünya Savaşı ve Türk-Ermeni Meselesi), 1922 yılında Cenevre’de La Crise Proche-Orientale et la Question des Detroits de Constantinople (Ortadoğu Buhranı ve İstanbul Boğazı Meselesi) adlı kitapları yayınladı.

 

Bir cevap yazın