Ahmet Şükrü Bey Kimdir

 

Ahmet Şükrü Bey Kimdir (Sağır Ahmed Bey) Son dönem Posta ve Telgraf nazırlarından (?-?, 1877).

Ahmet Şükrü Bey Hayatı

Necib Paşanın oğlu, sadrazam Mahmud Nedim Paşanın kardeşi.

Babıâli’den yetişerek Orman müdürlüğünde, Cizye muhasebeciliğinde bulunduktan sonra posta müdürü oldu.

1871’de posta ve telgraf idareleri birleştirilerek nazırlık kurulunca ilk nazır olarak Ahmed Şükrü Bey tayin edildi.

Bir ara gümrük emini ve şehremini oldu.

Telgraf ve posta işlerinde büyük yenilikler yaptı, idareye Türk memurlar yerleştirdi ve memur yetiştirmek için bir okul açtı.

 

Bir cevap yazın