Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ahmet Şükrü Esmer Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmet Şükrü Esmer Biyografi, Ahmet Şükrü Esmer Hayatı,Ahmet Şükrü Esmer Kimdir Türk tarihçisi (Lefkoşe’ 1893-Ankara 1982).

Ahmet Şükrü Esmer Hayatı

Liseye kadar olan öğrenimini Kıbrıs’ta yaptı, İstanbul’a gelerek Dârülfünuna girdi.

Açılan bir yarışmayı kazandı. New York Colombia üniversitesine gitti, burada lisans ve doktorasını yaptı.

Ahmet Şükrü Esmer
Ahmet Şükrü Esmer,Türk tarihçisi (Lefkoşe’ 1893-Ankara 1982).

1921 Yılında Türkiye’ye döndü.

Galatasaray lisesi İngilizce öğretmenliğine tayin edildi.

Bu sırada Vakit gazetesine de yazılar yazıyordu.

Mülkiye’de tarih öğretmenliği (1929-1941) yaptı.

Harp’ akademisi ile Yüksek Ticaret okulunda aynı dersi okuttu (1929).

İstanbul milletvekili seçildi (1938).

1946’ya kadar milletvekili olarak siyasî hayatta kaldı.

New York Haberler müdürlüğü, Basın Yayın Genel müdürlüğü gibi görevler yaptı.

Siyasal Bilgiler fakültesi siyasî tarih profesörü oldu (1950).

Dış siyaset yazıları yazdı.

Bir yıl kadar Amerika’da idaho ve Chattanooga üniversitelerinde siyasî tarih okuttu.

Ahmet Şükrü Esmer Eserleri

Siyası Tarih (1936, 1944, 1953); Avrupa’da Otomobil ile 9000 Kilometre (1934); Hindistan’da Gördüklerimiz (1953); Turkey and her Neigbours (Türkiye ve Komşuları); A Political Revlew (Siyasî Açıdan Bir Bakış) [1963].

Bir yanıt yazın