Ahmet Şükrü Paşa Kimdir,Hayatı

Ahmet Şükrü Paşa Kimdir,Hayatı ,Harbiyeden erkanıharp yüzbaşısı olarak çıktı (1873).

Askeri okullarda öğretmenlik yaptı. Harbiye ders nazırı oldu. Matematik, mimarlık ve topografya konularında çalıştı.

Ahmet Şükrü Paşa Eserleri

Yollar ve Şimendiferler; Usul-i Keşf-i Mimari (Mimarlıkta Yeni Buluşlar Usulü); Ameli ve Nazari İlm-i Hesap (Teorik ve Pratik Hesap Bilimi); Mimari-i Ali ve Âdi (Yüksek Mimarlık ve Basit Mimarlık); Muhtıra-i Tahdid-i Arazi (Arazi Sınırlandırma Kılavuzu).

Bir cevap yazın