Ahmet Talat Onay Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmet Talat Onay Eserleri, Ahmet Talat Onay Hayatı,Ahmet Talat Onay Kimdir Türk yazarı (1885-1955) İstanbul Dârülfünunu Edebiyat fakültesini bitirdi (1910).

Ahmet Talat Onay Hayatı

Kastamonu ve İzmir liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Meclisi Mebusanın ikinci döneminden sonra Çankırı mebusu seçildi. Hece; ve aruzla şiirleri, halk edebiyatı üstüne incelemeleri vardır.

Kastamonu’da Tiraj e adlı haftalık bir edebiyat dergisi çıkardı (1910).

Ahmet Talat Onay Eserleri

Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’t (1928, eski harfle);Aşık Dertli (1928); Çankırı Şairleri (2 cilt, 1931-1933); Aşık Tokatlı Nuri (1933); Dâstan-i Ahmet Hâramî (1933); Bir Bilgiçin Tenkidini Tenkid (1937); Kızılbaş Şiirinde Sual-Cevap (1953).

Bir cevap yazın