Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Akadca Dili,Akad Dili Nedir | Dil Bilimi,Tarih |

Akadca Dili Akad Dili Nedir Sami idyomlarının bütün genel karakterlerini taşıyan bükünlü bir dildir.

Bu. yakınlık özellikle fonetikte (kapantılılar ve dış sızıcılar) ve kelimelerin yapısında (sadece ünsüzlerden kurulu köklerin [çoğu üç harflidir] ana kalıbı) açık olarak görülür.

Buna rağmen, sümerce ile uzun süre birlikte bulunması, Akkadcaya bazı orijinal karakterler kazandırmıştır: çok sayıda aktarma kelime gırtlaksı sayısının azalması, cümle sonunda fiil yüklemin atılması, isim oluşumunda samî dillerine aykırı düşen süreçlerin kullanılması.

Akkadcanın gelişmesinde, çekim hallerinin sayıca azalması, kelime sonundaki ünlülerin okunmaması gibi birçok etken rol oynamıştır; fakat bunların en önemlisi, dile Aramcanın yavaş yavaş sızmasıdır. (M.ö. VI. yy. da Aramca, konuşma dili olarak, Akkadcanın yerine geçmişti.

Akkadca, din ve bilim dili olarak Hıristiyanlığın ortaya çıkışına kadar yaşadı.

Bir yanıt yazın