Akide Merasimi

Akide Merasimi,Yeniçeri ocağında özel bir merasime verilen ad.

Yeniçerilere ulufe dağıtılırken yapılırdı. Ocak, aldığı paralara teşekkür anlamında, asesbaşı veya ocak kapı kethüdası eliyle sadrazamdan başlayarak en küçük mevkideki muzhırbaşı’na kadar şeker gönderirdi ve bu Ocağın iyi halde bulunduğuna, askerin akidesinin yerinde ve sağlam olduğuna işaret ederdi.

Şekere akide adının verilmesinin böyle bir anlamla ilgili olduğunu söyleyenler vardır.

Ocak, sadrazama beş yüz dirhem, muzhırbaşı’na beş dirhem, aradakilere de mevkileriyle orantılı olarak şeker gönderirdi.

Bir cevap yazın