Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Akile Hanım Sokağı,Konusu | Kültür,Sanat |

Akile hanım sokağı kahramanları,Akile hanım sokağı konusu özeti,Akile Hanım Sokağı,Konusu,Halide Edip Adıvar’ın romanı (1958).

Romana adını veren sokak Lâleli’dedir.

Akile Hanım Sokağı
Akile Hanım Sokağı,Halide Edip Adıvar’ın romanı (1958).

Burada, İstanbul’un üç dört yüz yıllık bina üslûplarının örnekleri karmakarışık bir sergi halindedir: kibar mahallelere has iki konak, teneke kaplı ahşap evler, bunların arasında dar yüzlü, yüksek kârgir binalar.

Bu karışık mimarîye paralel olarak, sokak da «demokrat bir memleket çocuklarının oyun meydanı» dır.

Konak, apartman, izbe ve gecekondudan gelen çocuklar orada birleşirler.

Sokaktan geçenler de çok çeşitlidir.

Romancı, bu sokağı İstanbul’daki hattâ bütün Türkiye’deki sosyal değişmeleri ifade için bir mekân olarak seçmiştir.

Yıl 1955. Bu yılın gözde dansı rock and roll, gözde gösterisi striptease.

Bunlar romanın iki sembolünü teşkil eder.

Sosyal hayattaki değişmeler, çeşitli tabakalara mensup ailelerin ve şahısların hayatlarına tesir etmektedir.

Bu yüzden her şahsın hayatında, rock and roll dansında ifadesini bulan bir sallanma vardır.

Striptease ise bir sahne gösterisi olmaktan çıkıp, «bugünün insan topluluklarının ruhlarının dışarıya vurmuş bir hayali» haline gelmiştir.

Bir yanıt yazın