Akka Kuşatması | Osmanlı Tarihi | Tarih Bilgileri |

Akka Kuşatması Napolyon, Mısır’ın fethini tamamladıktan sonra stratejik düşüncelerle Suriye’yi ele geçirmek istedi.

Napolyon Akka Kuşatması

1798’de 18 000 kişilik bir kuvvetle harekete geçerek ti Arış ve Gazze’yı aldı.

Bu sırada Akkâ, Cezzar Ahmed Paşanın hâkimiyet bölgesi içinde bulunuyordu.

Napolyon, Cezzar Ahmed Pasa hakkında gerekli bilgileri topladıktan sonra 26 ağustos ve 19 ekim 1798 tarihlerinde Paşaya iki mektup göndererek, onu kendi tarafına çekmeğe, hiç değilse bir askerî harekâtta karşısına çıkmamasını sağlamağa çalışmıştı.

Cezzar Ahmed Paşa bu mektupları cevapsız bırakmakla kalmadı, ingiliz denizcisi Sydney Smith ile bir fransız topçu subayından savunma tedbirleri için yardım istedi; istanbul’dan da 3 000 kişilik bir Nizamıcedit birliği gönderilmişti.

Osmanlı ve ingiliz donanmaları Akkâ’yı denizden korumak üzere tertibat aldı.

Napolyon’un kuvvetleri Akkâ’yı karadan kuşatmıştı.

Fransız donanması daha önce Abukir’de yakılmış bulunuyordu, bu sebeple de Napolyon deniz cephesinde zayıftı.

Akkâ kalesinin sahra toplarıyle dövülmesi şeklinde sürdürülen kuşatma sırasında, Mısır’da Memlûklar çete savaşına başladı.

Böylece durumu daha güçleşen Napolyon kuşatmayı kaldırmaktan başka çare bulamadı ve 5 mayıs 1799’da askerlerine geri çekilme emri verdi.

Cezzar Ahmed Paşanın bu direnişi ve Akkâ’nın Napolyon’un işgalinden kurtulması, Fransızlann o tarihteki yayılma emellerini büyük ölçüde sınırladı.

Bir cevap yazın