Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Akkerman Antlaşması Nedir,Maddeleri

Akkerman antlaşması maddeleri,Akkerman antlaşması,Akkerman sözleşmesi,Akkerman Antlaşması,7 ekim 1826 tarihinde Osmanlı devleti ile Rusya arasında, Romanya’nın Âkkerman şehrinde imzalandı.

Rusya, Osmanlılarla yaptığı Bükreş antlaşmasına (1812) ikinci yıldan itibaren itiraz etmeğe ve bunun bazı noktalarda yorumlanmasını istemeğe başlamıştı.

17 mart 1826’da verdiği bir ültimatomla da Osmanlıları müzakere masasına oturmağa mecbur etti.

Akkerman Antlaşması Maddeleri

Rus temsilcileri ile Osmanlı devletini temsil eden Hadi ve Köse İbrahim Efendiler Akkerman’da buluştular.

Görüşmenin gayesi Bükreş antlaşmasının belirli noktalarda yorumlanması olduğu halde, sekiz maddelik yeni bir metin ile iki senet üzerinde görüş birliğine varıldı.

Ağır şartlar ihtiva eden bu metinlerle Osmanlı imparatorluğu Kafkas kalelerinden vaz geçti, savaşta zarar gören rus uyruklulara tazminat vermeyi, rus tüccarların osmanlı mülkünde serbestçe ticaret yapmasını, Karadeniz’e çıkacak yabancı bandıralı gemilerle ilgili olarak Rusya’nın yapacağı teşebbüsleri desteklemeyi kabul etti.

Senetlerden birincisi ile Eflâk ve Buğdan voyvodalarının Boyarlar tarafından yedi yıl için seçilmeleri, voyvodalara yönetimde bağımsızlık tanınması, Rusyanm onayı alınmadan voyvodaların değiştirilmemesi; ikinci senet ile de sırp temsilcileri ile görüşmeler yapılarak varılacak sonuçlar hakkında ferman çıkarılması ve durumun Rusyaya bildirilmesi, Besarabya’da Ruslar lehine sınır düzeltmeleri yapılması taahhüt edildi.

Bir yanıt yazın