Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Akşehir Gölü,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Akşehir Gölü Aynı adı taşıyan şehrin 8 km. kuzeyinde, sığ ve etrafı bataklık alanlarla çevrili, suyu tuzsuz bir göl.

Akşehir Gölü Özellikleri

Yüksl. 960 m. yüzölçümü, yaklaşık olarak 332 km2. Göl, Sultan dağlarından inen sel sulan ve dibindeki kaynaklarla, batıda Dumlupınar yaylasından, Afyonkarahisar ovasından ve Eber gölünden gelen Akarçay ile Akşehir Gölübeslenir.

Akşehir gölünün Dördüncü zamanda, daha nemli ve serin bir devrede Eber gölü ile birleşecek şekilde geniş bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır.

Gölden avlanan balıklar çevrede tüketilir veya tuzlanarak satışa çıkarılır.

Kapalı bir havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı yoktur.

Buna karşın suları çok az tuzludur.

Kıyılardan göle karışan tatlı su kaynaklarının bolluğu, kıyılarda suyun tatlılaşmasını sağlar.

Tuzluluk orta kesimlerde ve kuzeydoğuda daha belirginleşir.

Akşehir Gölü Kap, Şimşek, Aynacı, Cevizli, Evliya, Nadir, Akşehir (Tekke), Engilli, Adıyan Çayları, Sorkunlu kaynakları ve ayrıca Sultan Dağlarından inen mevsimlik ve sürekli küçük dereler, göl çevresindeki akiferlerin yer altı suyu akımı ile göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir.

Boşalımı ise, göl yüzeyinden buharlaşma ve sulama amacıyla alınan sularla olmaktadır.

Gölün geçmişte Taşköprü çayı vasıtasıyla Eber Gölü ile olan bağlantısı, Eber gölü çıkışına DSİ’nce inşa edilen regülatör ve sulama kanalları ile kesilmiştir.

Göldeki su seviyesi ve göl alanı, yıllara ve mevsimlere göre büyük değişiklikler göstermektedir.

1961-1991 rasat periyodunda en düşük su seviyesi Kasım 1963’de tespit edilmiştir.

Buna göre su kodu 955.01 metre, göl alanı 25 500 hektar ve su hacmi 460 milyon m3 olmuştur.

En yüksek su seviyesi ise Mayıs 1970’de tespit edilmiş, bu seviyedeki su kodu 959.76 metre, göl alanı 39 000 hektar ve su hacmi 2.1 milyar m3 olmuştur.

Sığ bir göl olup, derinliği 2 ile 4 m arasında değişmektedir.

Gölün güneydoğusundaki yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridi dışında kalan tüm kıyıları seyrek fakat geniş sazlıklarla kaplıdır.

Akarsu deltalarında söğüt toplulukları mevcuttur.

Gölün flora ve faunası, Eber gölüyle benzerlik göstermektedir.

Eber gölü seviyesinde olmasa bile, yine de ekolojik olarak bol gıdalı (eutrophic) göl sınıfına girmektedir.

Sazan ve turna gibi ticari önemi olan balıkların yanı sıra beş balık türü daha bulunmaktadır.

Akşehir Gölü de ornitolojik önemi büyük olan göllerimizden biridir.

Eber gölünde üreyen, beslenen ve konaklayan bütün kuş türlerine burada da rastlanır.

Bir yanıt yazın