Aktekke Camii – Kastamonu

Aktekke Camii – Kastamonu  Aktekke mahallesinde; yapıldığı tarih kesin olarak belli değildir; fakat camiyi yaptıran Candaroğlu İbrahim Bey 1443’te öldüğüne göre bu tarihten öncesine ait olmalıdır.

Moloz taşından yapılan cami, ahşap çatıyla örtülüdür.

Belgelerden anlaşıldığına göre ilk şekli mescitti.

1714’te mimber ilâvesiyle cami haline getirildi.

Bu devre ait diğer camiler isfendivar camii, Hamza ağa camii, Kemah köyünde Halilbey camii, Kasaba köyünde Mahmutbey camii’dir.

Bir cevap yazın