Akvaryumun Temizlenmesi,Nasıl Yapılır

Akvaryumun Temizlenmesi

Akvaryumun Temizlenmesi
Diğer pisliklerle yem artıkları, daha çok, akvaryumun ön kısmında birikmiş olurlar. Bunlar da ya camdan yapılmış bir emme aletiyle emilerek alınır, veya bir lâstik boruyla sifon yapılmak suretiyle dışarıya atılırlar. Bunun için, lâstik boru önce tamamen akvaryuma batınlarak suyla doldurulur.

Balıkların suya bıraktıkları sindirim artıklarıyla hayvanlara verilen yemlerin kalıntıları, zamanla akvaryumun dibinde ve bitkilerin yaprakları üzerinde esmer bir tabaka halinde birikir.

Bundan başka, suda yaşayan yosuncuklarda, özellikle bol ışık alan akvaryumlarda pek fazla üreyip cama yapışarak kötü bir görünüş alır ve ışığın içeri girmesine de engel olur.

Bundan ötürü, akvaryumda biriken pisliklerle camları kaplayan yosunların zaman zaman temizlenmesi gerekir.

Akvaryum Temizliği Nasıl Yapılır

Yosunların temizlenmesi için bir bez veya bir gazete parçasıyla camlar silinir ve eğer burada sertleşmiş birikintiler varsa, bunlar da ucuna bir traş bıçağı takılmış basit bir kazıma aletiyle kazınarak camdan uzaklaştırılır.

Diğer pisliklerle yem artıkları, daha çok, akvaryumun ön kısmında birikmiş olurlar.

Bunlar da ya camdan yapılmış bir emme aletiyle emilerek alınır, veya bir lâstik boruyla sifon yapılmak suretiyle dışarıya atılırlar.

Bunun için, lâstik boru önce tamamen akvaryuma batınlarak suyla doldurulur.

Bir ucu içeride kalmak şartıyla diğer ucu parmakla iyice tıkanıp sudan çıkanlır ve akvaryumun tabanından aşağıda bulunan boş bir kovaya bırakılırsa su, akmaya başlar.

Sifonun akvaryum içinde kalan ucu, kum yüzeyindeki pisliklerin üzerinde gezdirildikçe, boruya giren suyla birlikte bu maddeler de sürüklenip gider. Böylelikle de akvaryum temizlenmiş olur.

Elektrikli havalandırma düzeni bulunan akvaryumlarda, küçük bir cam filtre, ana hava borusuna bağlanarak bunun altındaki ince delikli hazne kısmı zemindeki kaba kuma gömülür.

Havalandırma cihazından gelerek B borusundan giren ve C borusundan yukanya doğru yükselen havanın emici etkisi, kaba kumdan süzülerek hazneye geçen suyun da aynı boruda yükselip üstten yine akvaryuma akmasını sağlar.

Böylelikle de, kumun yüzündeki pislikler su akımıyla sürüklenerek alt katlara inmiş olur.

Bunlar da, bitki kökleri tarafından alınarak onların beslenmesinde değerlendirilirler.

Kumun üzerinde ve suda yüzer haldeki maddeleri alta çekerek bitkilere yararlı duruma getiren bu basit filtrelerden başka, sudaki zararlı gazları ve organik maddeleri akvaryumdan tamamen ayıran çok daha geliştirilmiş çeşitli filtreler de vardır.

Bunların bazıları akvaryumun içine, bazıları da dışına takılarak çalıştırılırlar.

Akvaryumun Temizlenmesi

Bir cevap yazın