Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Alacadağ Muharebesi Nedir,Sonuçları | Osmanlı Tarihi |

Alacadağ Muharebesi Nedir,Sonuçları,1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında doğu cephesinde yapılan muharebelerden biri (9-15 ekim 1877).

Alacadağ Muharebesi Nedir,Sonuçları
Alacadağ Muharebesi,1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında doğu cephesinde yapılan muharebelerden biri (9-15 ekim 1877).

Alacadağ, Kars yaylası ve çevresinin 30 km. kadar güneydoğusunda önemli bir arazi kesimidir ve bu cephedeki harekâtın merkezi olmuştur.

Rus kuvvetleri komutanı General Loris Melikof, takviyelerle kuvvet toplamını 42 000 piyade, 12 000 süvari ve 240 topa yükselttiği halde ilk karşılaşmada başarıya ulaşamadı.

Aynı cephedeki Osmanlı kuvvetleri 34 000 piyade, 2 000′ süvari ve 6 000 milis atlısı ile 96 toptan ibaretti.

Kumandan Ahmed Muhtar Paşanın basiretli sevk ve idaresi karşısında Ruslar, yapmayı tasarladıkları taarruzdan vaz geçtiler ve Yahniler (Kars’ın 15 km. doğusunda) bölgesini boşaltarak birliklerini (Kurudere-Oğuzlu) bölgesine çektiler.

Doğu cephesindeki bu çekilme, İstanbul’da

Yahniler zaferi olarak kutlandı ve Ahmed Muhtar Paşaya Gazi unvanı verildi.

Ahmed Muhtar Paşanın kurmay heyeti, osmanlı ordusuna 5 000 kişiye mal olan durumu gözden geçirdi ve henüz vakit varken Kars batısındaki Soğanlı bölgesine ihtiyarî geri çekilme tekliflerini tekrarladı.

Kumandanlık buna lüzum görmüyordu.

Taraflar 5 ekimden itibaren yeni bir karşılaşma için hazırlığa giriştiler.

Ruslar, OsmanlIları Alacadağ mevzilerinde kuşatmak üzere hazırlandılar.

Osmanlı kuvvetleri de muharebeyi burada kabul edecek şekilde mevzilendi.

General Lazarev bu maksatla Alacadağ bölgesini kuşatmak üzere harekete geçti ve Ardos kuzeyindeki Hacı Halil ve Borluk tepelerini ele geçirdi.

13 Ekim günü Rusların Pazarcık’a yaklaşan kuvvetlerinin, o bölgedeki osmanlı birlikleri tarafından durdurulabileceğini tahmin eden Ahmed Muhtar Paşa, 14 ekim sabahı Satıroğlu ve Borluk’un Ruslar eline düştüğünü öğrenince durumun çok tehlikeli olduğunu anladı ve Sivritepe bölgesine 14 ekim gecesi 15 taburluk bir kuvvet gönderdi.

Ruslar, 15 ekim sabahı bütün cephede kuvvetli topçu desteğiyle taarruza geçtiler.

Vezinköy’den Kars’a çekilmek isteyen osmanlı kuvvetleri rus süvarileri tarafından takip edildiğinden önemli kayıplara uğradı.

Alacadağ Muharebesi Sonuçları

Rusların kuzey ve güney taarruz grupları Vezinköy’de birleşince, Alacadağ bölgesindeki osmanlı kuvvetleri tamamen kuşatıldı ve Hacı Reşit Paşa emrindeki diğer birlikler (7 general, 252 subay ve 8 000 kadar er ile 22 top) Ruslara teslim olmak zorunda kaldı.

Böylece şehit ve esirlerle birlikte Osmanlıların kaybı 18 000’i buldu.

Rus kayıpları ise ölü ve yaralı olarak 1 500’e yakındı.

 

Bir yanıt yazın