Alaeddin Alî Arabi

Alaeddin Alî Arabi XV. yy. şeyhülislâmlarından, çelebi, (Halep ?-İstanbul 1496). Molla Güranl’den ve Hızır Beyden ders aldı ilk görevi Edirne Dârülhadis medresesinde dir.

Bundan sonra Kaplıca medresesine geçti; bir süre sonra Manisa’ya sürüldü. Affedilince Manisa’daki Semaniye medresesine tayin edildi. 1495’te şeyhülislâm oldu; bir yıl sonra öldü. Tefsir ve fıkıhta tam bir ihtisası olduğu halde eser bırakmamıştır.

Bir cevap yazın