Alaeddin Ali Kara Hoca Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Alaeddin Ali Kara Hoca Hanefi mezhebi fıkıh alimi.

İznik Medresesi müderrisi Taceddin Kürdi’nin halefidir.

Molla Fenari’ye hocalık etti.

Murad I adına fıkıh konusunda Künüz-ül-Envar (Nur Hâzineleri) adlı bir yorum yazdı.

Mitfah (Anahtar) adlı kitabı da Mecma-ül-Fuad (Gönül Dergisi) adıyla açıkladı.

Ayrıca, Yıldırım Bayezid adına yazdığı Şerh-i Müşkilat-ı (Kur’an’daki Güçlüklerin Açıklanması) ve Şerh-i Müşkilat-ı Ahâdis (Hadislerdeki Güçlüklerin Açıklanması) adlı eserleri ile Çandarlı Halil Hayreddin Paşa için yazdığı Keşşal tefsiri açıklaması vardır.

Bir cevap yazın